Spotkanie w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

17 marca odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

dotyczące elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny

2016/2017 oraz współpracy z gimnazjami i pracodawcami w powiecie

kartuskim. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego, pracodawcy zainteresowani naborem

do szkół zawodowych, kształcących w zawodach zbieżnych z charakterem ich

działalności gospodarczej, produkcji i usług, przedstawicieli instytucji rynku

pracy oraz Radni Powiatu Kartuskiego.

Podobne wpisy