Posiedzenie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości

9 marca – odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, połączone

z posiedzeniem Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego. Na

posiedzeniu przedstawiono do zaopiniowania projekt raportu z realizacji oraz

rewizji zapisów Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju

gospodarczego Pomorski Port Kreatywności za 2015 r. Poinformowano również

o 17 edycji Pomorskiej Nagrody „Gryf Gospodarczy” i przyjęto regulamin

konkursu na 2016. Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na

lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Podobne wpisy