Spotkanie czwartkowe w restauracji RODA

4 lutegoodbyło się kolejne „Spotkanie Czwartkowe” w Restauracji

RODA w Tokarach, w którym wziął udział poseł pan Stanisław

Lamczyk, który przedstawił nowelizację Ustawy „Prawo zamówień

publicznych”. Podczas spotkania również została krótko

przedstawiona informacja przez   Kancelarię Radców Prawnych

„Hałoń i Kucharski” o nowościach z zakresu podatków i prawa.

Na podstawie złożonych DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH Zarząd

przyjął na członków Kaszubskiego Związku Pracodawców następujące

firmy:

  1. NEWSDA MEBLE Sp. z o. o. Kartuzy, Prezes Zarządu

       Lech Brillowski

   

  1. Centrum Obsługi Samochodów SCHEWE I SYNOWIE Sp. J. Gdańsk,

       właściciel Rafał Schewe

 

  1. EURO LIDER GROUP Sp. z o. o. Gdynia, Prezes Zarządu

       Paweł Kasprzak

Podobne wpisy