Spotkanie Szefów organizacji pomorskich przedsiębiorców

18 stycznia – w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP odbyło się

spotkanie Szefów organizacji pomorskich przedsiębiorców, na którym

przedstawiono analizę pomysłu utworzenia województwa

środkowopomorskiego.

Podobne wpisy