Konferencja pt: „Jakość kształcenia zawodowego i ogólnego w powiecie kartuskim – praktyczne aspekty współpracy szkół z rynkiem pracy” w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach

10 grudnia – Odbyła się Konferencja pt: „Jakość kształcenia zawodowego i ogólnego w powiecie kartuskim – praktyczne aspekty współpracy szkół z rynkiem pracy” w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach. Konferencja poświęcona była rozmowom o wynikach egzaminów zewnętrznych z kształcenia ogólnego i zawodowego, o strategiach doradztwa zawodowego na wszystkich szczeblach szkolnej kariery, o możliwościach przygotowania i dotarcia z informacją zawodową do każdej z zainteresowanych stron, o sposobach na współpracę pracodawców i szkół powiatowych.

Podobne wpisy