Spotkanie Czwartkowe” z udziałem Wicestarosty Kartuskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciela Urzędu Pracy w Kartuzach

5 listopada – Odbyło się „Spotkanie Czwartkowe” z udziałem Pana Bogdana Łapy – Wicestarosty Kartuskiego, Pani Jolanty Tersa – Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Pani Renaty Szawłowskiej – przedstawiciela Urzędu Pracy w Kartuzach. Spotkanie odbyło się w pensjonacie „CZARNY KOS” w Borkowie.

Tematyka spotkania była poświęcona  prezentacji założeń koncepcji szkolnictwa zawodowego w powiecie kartuskim w odniesieniu do branż kluczowych dla gospodarki Pomorza, możliwości i korzyści z uczestnictwa pracodawców powiatu kartuskiego w realizacji projektu „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy” oraz  formy współpracy szkół zawodowych oraz przedsiębiorców służące jakości kształcenia zawodowego i przygotowaniu absolwentów do konkretnego stanowiska pracy w tych podmiotach. W interesującej dyskusji proponowano wiele rozwiązań i propozycji ze strony przedsiębiorców pod adresem władz oświatowych.

Podobne wpisy