„SPOTKANIE CZWARTKOWE” z udziałem burmistrza gminy Żukowo

1 października – Odbyło się kolejne „SPOTKANIE CZWARTKOWE” z udziałem burmistrza gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego.

Podczas spotkania przypomniano wnioski, propozycje i problemy jakie zgłaszaliśmy na początku kadencji pod adresem nowych władz gminy. Burmistrz przedstawił realizację zadań bieżących a także propozycje różnych rozwiązań w zakresie inwestycji w gminie na najbliższe lata.

W dyskusji zebrani zgłosili następujące uwagi:

– Pan Maciej Kowalski stwierdził, że obchodzimy 15-lecie zabiegów o drogę dojazdową do firmy TERMA. Wyraził nadzieję, że władze podejmą temat i przystąpią do wykonania drogi gminnej o standardzie XXI wieku. Prosił także burmistrza, jako przełożonego urzędników, o rozsądek w rozumieniu przepisów prawnych.

– Pan Ryszard Mocarski (firma Marba-Sport) prosił o podjęcie działań celem zwiększenia przepustowości wodociągów w rejonie Tuchomia, gdyż będzie to blokować rozwój firm w tym rejonie.

– Pan Ryszard Pastuszak zaproponował o udostępnienie przejazdu ulicą Parkową w Żukowie.

– Pan Ryszard Karpus prosił o wykonanie 40 miejsc parkingowych w rejonie ulicy Armii Krajowej oraz zamontowanie lamp oświetleniowych do firmy KADEK

Podobne wpisy