Spotkanie czwartkowe z udziałem Wójta i Wicestarosty gm. Stężyca

3 września – Odbyło się kolejne SPOTKANIE CZWARTKOWE w gm. Stężyca. Na spotkaniu przedstawiono informacje o działalności KZP w imieniu i na rzecz przedsiębiorców.

Gościem spotkania byli WÓJT gm. Stężyca Tomasz Brzoskowski oraz WICESTAROSTA Bogdan Łapa. Przestawiono uwagi, wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Wydziałów Starostwa m.in. Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zarządu Dróg Powiatowych. W dyskusji zwracano uwagę na niedociągnięcia w funkcjonowaniu w/w Wydziałów a głównie na zbyt długie terminy wydawania decyzji a także „drobiazgowe” wymagania np. w postaci dostarczania różnych dokumentów i zaświadczeń. Przedłuża to proces przygotowania inwestycji i zniechęca do inwestowania w naszym powiecie.

Podobne wpisy