Spotkanie Przedsiębiorców z Gdyni

20 lipca odbyło się spotkanie przedsiębiorców z Gdyni z rejonu Hutniczej, na które został zaproszony Prezes KZP, Pan Zbigniew Jarecki. Pan Prezes został poproszony, aby podzielić się uwagami i doświadczeniem KZP w działalności na naszym terenie.

Intencją zebranych było utworzenie Związku pracodawców w Gdyni, gdyż nie mają swojej reprezentacji.

 

Podobne wpisy