Spotkanie czwartkowe współorganizowane przez Wójta Gminy Sulęczyno

11 czerwca – Odbyło się kolejne SPOTKANIE CZWARTKOWE, którego współorganizatorem był WÓJT GMINY Sulęczyno. Wzięło w nim udział ok 50 osób.

Omawiano następujące zagadnienia:

– informacja o działaniach KZP na rzecz przedsiębiorców – Zarząd KZP

– informacja WÓJTA GMINY SULĘCZYNO o działaniach

podejmowanych w gminie na rzecz przedsiębiorców – Sekretarz UG –

Wiesław Ulatowski

– możliwości wsparcia przedsiębiorców przed Urzędy Pracy, w tym

Krajowego Funduszu Szkoleniowego, omówiła Iwona Romanowicz –

kierownik referatu Marketingu i Obsługi Pracodawców Urzędu Pracy w

Gdańsku

– zadania inwestycyjne na najbliższy okres w zakresie dróg powiatowych

omówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Puzdrowski

W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono problemowi każdorazowych pozwoleń na przejazd ciężkim sprzętem – przedsiębiorcy domagają się okresowego pozwolenia, a nie tak jak obecnie, pozwolenia na każdy przejazd.

Dyskusję i pytania wywołało także wystąpienie Sekretarza GMINY Wiesława Ulatowskiego. Przedsiębiorcy m.in. zaproponowali przygotowanie przez władze gminy coś w rodzaju PLANU działań dla rozwoju przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania omawiano także propozycję utworzenia w siedzibie KZP Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla przedsiębiorców a także funkcjonowanie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach i Kościerzynie.

Podobne wpisy