XII MAJÓWKA Pomorskich Przedsiębiorców

9 Maja 2015r  Odbyła się XII MAJÓWKA Pomorskich Przedsiębiorców. W Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku zebrała się znacząca grupa naszych członków oraz zaproszonych gości, wśród których był m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Wręczone zostały wyróżnienia „AMBASADORÓW KASZUB” w

3 kategoriach:

– samorządowiec

Tadeusz Kobiela – WÓJT GMINY Sierakowice

Marek Zimakowski – WÓJT GMINY Przywidz

Józef Sarnowski – Wiceprzewodniczący Sejmu Woj.

Pomorskiego

– osobowość roku

prof. Jerzy Limon – dyrektor Teatru Szekspirowskiego

Mieczysław Woźniak – przewodniczący RADY POWIATU

KARTUSKIEGO

Andrzej Wroński – dwukrotny mistrz olimpijski w zapasach

 

 

– firma/biznesmen

Zbigniew Zienowicz – prezes firmy HYDROMEGA

Rafał Rausz – prezes firmy GRAFIX

Piotr Soyka –  prezes Grupy Remontowa

Maczugę okolicznościową otrzymał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz a „MACZUGĘ DANIELA” – CAPELLA GEDANENSIS.

Nagrodzeni zostali uhonorowani za pracę na rzecz Kaszub, wspieranie i promocję regionu, za krzewienie kultury kaszubskiej oraz rozwój pomorskiego biznesu i wspieranie pomorskich przedsiębiorców.

Podobne wpisy