„Spotkanie Czwartkowe” z udziałem przedsiębiorców z terenu gminy Sierakowice

05 marca odbyło się w Sierakowicach kolejne SPOTKANIE CZWARTKOWE. Udział wzięli członkowie KZP a także przedsiębiorcy z terenu gminy Sierakowice zaproszeni przez Zarząd i Wójta Gminy Sierakowice.

 

Porządek spotkania obejmował:

 

  1. Informacja o działalności KZP w imieniu i na rzecz przedsiębiorców

w ostatnim okresie.

  1. Informacja STAROSTWA POWIATOWEGO w Kartuzach o

działaniach podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania

Wydziału Budownictwa Starostwa.

  1. Informacja Urzędu Skarbowego w Kartuzach o sposobach

rozliczania samochodów służbowych przez pracowników do celów

prywatnych.

  1. Dyskusja, wnioski przedsiębiorców.

 

INFORMACJĘ dot. pkt.2 przedstawił

Wicestarosta KARTUSKI Bogdan Łapa oraz Sekretarz STAROSTWA

Radosław Pek. W/g przekazanych informacji podjęto szereg działań

organizacyjnych, które przyspieszą rozpatrywanie wniosków i

procedurę wydawania POZWOLEŃ na BUDOWĘ. Na bieżąco

udzielano także odpowiedzi na pytania od przedsiębiorców.

W pkt.3. Przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Kartuzach

bardzo ogólnikowo przedstawili sposób rozliczenia używania

samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników.

Po długiej dyskusji i pytaniach oraz wątpliwościach przedsiębiorców

stwierdzono,że ryczałty muszą być także „uzusowione” i firmy muszą

opracować REGULAMIN użytkowania w/w samochodów. Należy

wystąpić do organu skarbowego o interpretację sposobu rozliczania

ujętego w REGULAMINIE.

Podobne wpisy