Pismo w sprawie poprawy funkcjonowania Wydziału Budownictwa STAROSTWA

13 lutego skierowaliśmy pismo do STAROSTY  KARTUSKIEGO

Janiny Kwiecień o przygotowanie INFORMACJI o podjętych

działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania Wydziału

Budownictwa STAROSTWA. Punkt ten będzie przedstawiony na

kolejnym SPOTKANIU CZWARTKOWYM w Sierakowicach.

Jednocześnie zaprosiliśmy STAROSTĘ do wzięcia udziału w spotkaniu.

Podobne wpisy