Posiedzenie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości

27 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, na wyjazdowym posiedzeniu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. Tematyka posiedzenia zawierała

m.in. :

– projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej –

/ przedstawiciel  Ministerstwa Gospodarki /

– przyjęcie regulaminu KONKURSU o Nagrodę Pomorską GRYF

GOSPODARCZY

– Obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – bieżący stan

wdrażania – Zbigniew Kamieński, Ministerstwo Gospodarki.

– propozycja inteligentnej specjalizacji Pomorza : Inteligentne

urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów

morza oraz terenów przybrzeżnych – przedstawiciel Centrum

Techniki Okrętowej.

– przyjęto STANOWISKO Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości w

sprawie „obrony” firmy ENERGA wobec zamiarów połączenia z inną

firmą z branży i ewentualnego przeniesienia siedziby w inny rejon

kraju.

Podobne wpisy