08 stycznia odbyło się SPOTKANIE CZWARTKOWE w Kartuzach, z udziałem Burmistrza Kartuz i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wzięło w nim udział ponad 50 przedsiębiorców, naszych członków oraz zaproszonych z gminy Kartuzy.