PROJANDSPAW – DZIERŻĄŻNO

Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k.
Zakład Produkcyjny
ul. Kartuska 26
83-332 Dzierżążno

TEL.  692 357 740
e-mail: kontakt@projandspaw.pl
strona internetowa: www.projandspaw.pl

 

Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach i modernizacjach. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie poświadczone certyfikatami PN-EN ISO 3834-3, PN-EN 1090 exc2, AD200 HP 0,

Świadczymy usługi z zakresu:

  •   Produkcji systemów transportu oraz stacji wyładunkowych dla przemysłu spożywczego
  •   Produkcji zbiorników i prefabrykacji rurociągów, stal nierdzewna i węglowa
  •   Produkcji konstrukcji stalowych wykonanych stal nierdzewna i węglowa
  •   Montażu konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń,
  •   Serwisu przy utrzymaniu ruchu w zakładach

 

Wdrażamy produkty/rozwiązania pozwalające rozwiązać problemy związane z oczyszczaniem płynów technologicznych lub odzyskiem wartościowych materiałów w nich zawartych. W rezultacie zaproponowanych produktów/rozwiązań możliwe jest zredukowanie kosztów eksploatacyjnych.

  •  Usuwania z płynów zanieczyszczeń typu żwir, piach, cząstki metaliczne (hydrocyklony, filtry workowe, świecowe)
  •   Usuwania zanieczyszczeń z płynów używanych w procesie technologicznym (filtracja membranowa)
  •   Odzyskiwania wartościowych materiałów (pierwiastków) z płynów technologicznych (kwasy, zasady barwniki itd.)

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27/07/2018