FKP Sp. z o.o.- Pomieczyno

FKP Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 32
83-305 Pomieczyno
Tel: 58 731 70 01
E-mail: fkp@fkp.gda.pl
strona internetowa: www.fkp.gda.pl

Firma FKP Sp. z o.o. zajmuje się produkcją fasad aluminiowych oraz montażem.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

21/06/2018