ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. – Żukowo

ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 1
83-330 Żukowo
NIP 9571079620
www.eldro.pl
technologie@eldro.pl
tel. +48-583430567

Innowacyjne projekty technologiczne, autorskie rozwiązania IT do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz usługami serwisowymi. Posiada Dział Smart City oraz Dział Inżynierii Ruchu, które prowadzą projekty i prace wdrożeniowe z zakresu ITS.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

15/10/2020