Polskie Centrum Edukacji Emerytalnej – Gdańsk

Polskie Centrum Edukacji Emerytalnej
80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 40/25
Jakub Telesiński
tel.: 792-569-451
e-mail: jakubtelesinski@gmail.com

Prowadzenie szkoleń pod kątem edukacji emerytalnej, jak podejść do tematu odkładania na emeryturę oraz tego w jaki sposób świadomie podjąć decyzję i wytrwać w niej przez lata aż do osiągnięcia celu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

11/01/2019