FUNDACJA LUBIĘ TO – Gdańsk

FUNDACJA LUBIĘ TO
ul. Starodworska 1
80-137 Gdańsk
biuro@fundacjalubieto.org
i.damps@fundacjalubieto.org
tel. +48 570432888
NIP 5833421490
KRS 0000885486
https://fundacjalubieto.org/
nr konta PKO BP
54 1020 1811 0000 0802 0366 4935

Co robimy?
Oszczędzamy, Nie Marnujemy, Szanujemy, Wspieramy.
Jesteśmy nową fundacją o nazwie „Lubię to”. Wspieramy osoby niepełnosprawne, regionalne przedsiębiorstwa, ale także zajmujemy się szeroko pojętą ekologią. Nasza nowa inicjatywa to stworzenie książeczek edukacyjnych dla dzieci, przy pomocy których w bardzo przystępny sposób można by edukować najmłodsze pokolenie. Proponujemy tematykę ekologiczną: niemarnowanie i niewyrzucanie jedzenia, umiejętność segregacji śmieci. W dobie totalnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, nieracjonalnej gospodarki odpadami, zagrażających ludziom i światu zmian klimatycznych temat jest, naszym zdaniem.
Uważamy, że dzieci od najmłodszych lat powinny być systematycznie edukowane, by chronić i szanować środowisko naturalne, zdrowo się odżywiać i dbać o naszą planetę. Im wcześniej, tym lepiej- można z całą pewnością nauczyć młode pokolenie pewnych nawyków i zachowań, które zaowocują również w życiu dorosłym z pożytkiem dla całego środowiska naturalnego. Książeczki edukacyjne rozdawane będą min. w restauracjach w charakterze „czekadełka”, by dzieciom czekającym na jedzenie, nie nudziło im się. Będziemy je także rozdawać w hotelach, przedszkolach, na ulicy.

Organizujemy publiczne licytacje fantów:
https://www.facebook.com/groups/543993450369946

Umiejętności

Opublikowano w dniu

23/09/2021