Droga wojewódzka nr 235 Korne-Chojnice

Miło nam poinformować, że dzięki działaniom podjętych przez Zarząd Kaszubskiego Związku Pracodawców droga wojewódzka nr 235 (Korne-Chojnice) została ujęta w Stanowisku Wojewódzkiej Rady Dialogu...

Obwodnica metropolitalna

W dniu 26 listopada br Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi kasacyjne skarżących jako bezzasadne i utrzymał w mocy decyzję środowiskową w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Orzeczenie jest prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu....

Dodatkowe kursy Linii Z

Miło nam poinformować, że dzięki działaniom podjętych przez Zarząd Kaszubskiego Związku Pracodawców udało się od dnia 21 listopada br uruchomić dodatkowe kursy Linii Z- poranny w kierunku Żukowa (ul. Tęczowa 5:46), wieczorny w kierunku Gdyni (ul. Tęczowa...

APEL Kaszubskiego Związku Pracodawców

A P E L Kaszubskiego Związku Pracodawców „KASZUBY FAIR DLA CUDZOZIEMCÓW” W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku pracy, przedsiębiorcy stają w obliczu konieczności uzupełnienia braków kadrowych pracownikami z zagranicy. Pracownicy z zagranicy to szansa na...

Spotkanie czwartkowe poświęcone podwyżce cen za energię

8 listopada 2018 r.– odbyło się „SPOTKANIE CZWARTKOWE” członków KZP. Zebranie poświęcone było sprawom organizacyjnym oraz działaniom związku w aktualnej sytuacji gospodarczej. Podczas spotkania omówiono temat znaczącej podwyżki cen za energię. Firmy energetyczne...

Spotkanie czwartkowe

W dniu 6 września br w w kompleksie gastronomiczno-hotelowym „MULK” w Miszewku odbyło się spotkanie spotkanie czwartkowe członków KZP. Podczas spotkania Zbigniew Jarecki Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców przedstawił informacje o działaniach Zarządu w ostatnim...