Kaszubski Związek Pracodawców

i STAROSTA BYTOWSKI Leszek Waszkiewicz

ZAPRASZAJĄ

na

spotkanie pracodawców, które odbędzie się dnia

25 września 2018r. o godz. 11 00

w sali STAROSTWA POWIATOWEGO
w Bytowie

Proponowany porządek:

1. Otwarcie- Leszek Waszkiewicz.

2. Słowo wstępne- Zbigniew Jarecki.

3. Prezentacja: „Zwolnienia podatkowe dla nowych inwestycji”- nowe przepisy
– przedstawiciel Słupskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej.

4. Prezentacja: „Bezpieczne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi przedsiębiorstw i ich właścicieli w dobie niskich stóp procentowych”- Bartosz Jasiński Członek Zarządu Profitum Wealth Management Sp. z o.o.

5. Współpraca samorządów terytorialnych z przedsiębiorcami- wzajemne oczekiwania i propozycje.

6. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, wolne wnioski.

7. Zakończenie.

Prezes Związku                                                                Starosta Bytowski

Zbigniew Jarecki                                                                 Leszek Waszkiewicz

  • Views50